Hoạt động

HẠNH PHÚC LÀ SỰ CHO ĐI…

Hạnh phúc là sự cho đi…

Sau đại dịch Covid 19 bùng phát mạnh tại Sài Gòn, cuộc sống của những người lao động nghèo, người vô gia cư vốn đã khó khăn nay lại còn khó khăn hơn. Vì vậy,  ngay lúc này, những việc làm thiện nguyện, sự quan tâm san sẻ dù chỉ là một bữa ăn, một món quà nhỏ cũng đều thiết thực và ý n...